SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí công nghiệp (Gas industrial)

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí Y Tế.

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí đặc biệt (Speciality Gases)

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Sản phẩm Khí hỗn hợp (Gas Mix)

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Thiết bị bị Ngành khí

Khí Mẫu chuyên cung cấp các Dịch vụ Kỹ thuật

TIÊU CHÍ TRONG KINH DOANH

CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ KHÍ MẪU

Khí Mẫu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng Sản Phẩm & Dịch Vụ của chúng tôi !